Nezahat GÜLAĞACI / Türkiye

Söz konusu başvuruda başvuran yerel mahkemelerin kendisini mahkûm etmek için dayandığı bilirkişi raporuna itiraz edememesi nedeniyle adil yargılanma hakkından mahrum bırakıldığı iddiasıyla AİHM’e başvuru yapmıştır. AİHM, başvuranın şikayetine ilişkin yaptığı değerlendirmede davanın kendine özgü niteliği içerisinde başvuranın, bilirkişilerin binanın statik ve betonarme analizlerinin ayrıntılarını incelemediği iddiasına etkili bir şekilde itiraz etmek için makul adımlar atmadığını tespit ederek başvuranın şikayetinin delillerin nitelendirilmesine ilişkin bir şikayet olduğuna karar vermiştir. Bu sebeple AİHM, başvuranın şikayet ettiği hususun başvuranın yargılamasının adilliğine halel getirecek açık olgusal ve hukuki hata içermediğini belirterek başvuranın şikayetini oybirliğiyle açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.