İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AİHS Madde Rehberleri
Başlıklar Tr En Fr
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kabul Edilebilirlik Kriterlerini Uygulama Rehberi
İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü (1. Madde) Rehberi  
Yaşama Hakkı (2. Madde) Rehberi

Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı (4.Madde) Rehberi  
Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (5. Madde) Rehberi
Adil Yargılanma Hakkı (6. Madde) Rehberi (Özel Hukuk)
Adil Yargılanma Hakkı (6. Madde) Rehberi (Ceza Hukuku)
Cezaların Kanuniliği (7.Madde) Rehberi  
Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması (8. Madde) Rehberi
Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü (9. Madde) Rehberi
Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü (11. Madde) Rehberi  
Etkili Başvuru Hakkı (13.Madde) Rehberi    
Ayrımcılık Yasağı (14. Madde ve 12 No'lu Protokol 1. Madde) Rehberi    
Olağanüstü Hallerde Yükümlülükleri Askıya Alma (15. Madde) Rehberi  
Hakları Kötüye Kullanma Yasağı (17. Madde) Rehberi  
Hakların Kısıtlanmasının Sınırları (18. Madde) Rehberi
Mülkiyetin Korunması (1 No'lu Protokol 1.Madde) Rehberi    
Eğitim Hakkı (1 No'lu Protokol 2.Madde) Rehberi
Serbest Seçim Hakkı (1 No'lu Protokol 3. Madde) Rehberi  
Yabancıların Topluca Sınırdışı Edilmesi Yasağı (4 No'lu Protokol 4. Madde) Rehberi  
Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı (7 No'lu Protokol 4. Madde) Rehberi