İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ulusal Mevzuat
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Hükümlü ve Tutukluların Dışarıdaki Yakınlarıyla Telefonla Görüşmeleri Hakkında Yönetmelik Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliği Ceza ve Tevkifevleri İç Yönetmeliği İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Yönetmeliği İnsan Hakları İhlali İddialarını İnceleme Heyetlerinin Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İnsan Hakları Kurulları Çalışma Usul ve Esasları ile Faaliyetlerine İlişkin Yönerge İnsan Hakları Üst Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İnsan Hakları Danışma Kurulunun Kuruluş Görev ve İşleyişi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hasta Hakları Yönetmeliği Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Adli Kolluk Yönetmeliği Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeliği Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar ve Maddeler Hakkında Yönetmelik Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Bedellerine Dair Yönetmelik Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik