İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İnsan Hakları Dergisi
Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL - SUNUŞ Yakup MOĞUL- BAŞYAZI DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE BAKANLIĞIMIZCA YARGI ALANINDA VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK OLARAK ALINAN ÖNLEMLER VE YAPILAN DÜZENLEMELER Burçin BAYRAK ŞENOCAK - AB HUKUKUNUN GENEL İLKELERİNDEN BİRİ OLARAK TEMEL HAKLAR Volkan MÜFTÜOĞLU - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KAPSAMINDA SON DÖNEMDE ALINAN TEDBİRLER Ömer YILMAZ - AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI YÜRÜTME KOMİTESİ (CDDH) Gül Pelin KAYA - YASAL TEMEL VE SEBEP İKAMESİNDEN KAYNAKLANAN ADİL YARGILANMA HAKKI ŞİKÂYETLERİNE İLİŞKİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Jülide TAVLI ŞAHİN - AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI EKSENİNDE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KILIÇ / AVUSTURYA KARARI Cengizhan ARSLAN - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN 21 HAZİRAN 2021 TARİHLİ YARGI ETİĞİ İLKELERİ Resul YİRMİBEŞ - MÜSLÜMAN KARŞITI IRKÇILIĞIN VE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ KONUSUNDA ECRI’NİN 5 NOLU GENEL TAVSİYE KARARI EKSENİNDE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN ZEMMOUR / FRANSA KARARININ ANALİZİ İhsan Akif GEDİKLİ - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN MACHALİKASHVİLİ VE DİĞERLERİ / GÜRCİSTAN KARARI VE ANALİZİ Fethullah SOYUBELLİ - İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE BİR YENİLİK: HELP ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) KURSLARINA BİR BAKIŞ – 3 Anıl İbrahim BAKIRCI - İNSAN HAKLARI HUKUKU KİTAPLIĞI İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK HELP EĞİTİM PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İLE HELP KURSLARI SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI EMEKLİ BÜYÜKELÇİ SN. ERDOĞAN İŞCAN, BAŞKANLIĞIMIZ YÖNETİCİLERİ VE HÂKİMLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL - SUNUŞ Yakup MOĞUL - BAŞYAZI TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DAHA ETKİN KORUNMASI PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Şeyma AKGÜL KOÇER - KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİT VE TESCİL DAVALARINDA ALEYHE VEKÂLET ÜCRETİ UYGULAMASININ MÜLKİYET HAKKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tuğrul UZUN - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESININ LOSTE / FRANSA KARARI VE ANALIZI Mihan H. BARCA - FATMA YILDIRIM/ TÜRKİYE BAŞVURUSU Yıldız BALCI - MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA ADLİ YARDIM: NALBANT VE DİĞERLERİ / TÜRKİYE KARARI Dr. Akif TÖGEL - ÇEVRE HAKKININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EKLENMESİ SÜRECİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME Abdil CİHANGİR - PİLOT KARAR UYGULAMASINA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GENEL BAKIŞ Fethullah SOYUBELLİ - AVRUPA KONSEYİ HELP EĞİTİM SİSTEMİ VE TÜRKİYE FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Murat KARACA - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KAMİLE NUR ŞEKER KARARI IŞIĞINDA MAHKEME İÇ TÜZÜĞÜNÜN 44 C § 1 MADDESİNİN İNCELENMESİ Dr. Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN, Ahmet MOLLAMAHMUTOĞLU - İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU (OIC IPHRC) 19. OLAĞAN OTURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Anıl İbrahim BAKIRCI - İNSAN HAKLARI HUKUKU KİTAPLIĞI İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK HELP EĞİTİM PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ SON DÖNEMDE İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN REFORMLAR
Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL - SUNUŞ Yıldız BALCI - İSLAMOFOBİ: BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ VE IRKÇILIĞIN ÇAĞDAŞ GÖRÜNÜMÜ SEMİNERİ ÎSTANBULDA YAPILDI Halil İbrahim TUFAN - IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMİSYONU VE İSLAMOFOBİ Ömer Faruk NURSAÇAN - İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAMOFOBÎ GÖZLEMEVİ ve 2017 YILI RAPORUNA DAİR BÎR ANALİZ Ahmet Bayram AHMETOĞLU - BİR AİHM HÂKİMİNİN GÖZÜYLE MAHKEMENİN YETKİSİNİN İKİNCİLLİĞİ (SUBSIDIARITY PRINCIPLE) Esra ÜNAL - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESÎ’NE EK 15 NUMARALI PROTOKOL’ÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN - DİNİ ÖĞRETİLERİN AŞAĞILANMASI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN E.S. / AVUSTURYA KARARI Ömer YILMAZ - SALDUZ’DAN BEUZE’YE: AİHM İÇTİHADINDA AVUKATTAN YARARLANMA HAKKI Ahmet Müşerref YAKIŞIK - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ KARARLARINDA ENFLASYONA BAĞLI KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEKİ DEĞER AZALIŞINA YAKLAŞIMI Jülide TAVLI - AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT) Ozan Muzaffer KÖSTÜ - İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet ULUTAŞ - BM GÜVENLİK KONSEYİ VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN ROLÜ Selim DOĞANAY - AİHM VE AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ ÖNÜNDE BEKLEYEN DERDEST BAŞVURU SAYISI 2018 YILINDA DA AZALMAYA DEVAM ETTİ
Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL - SUNUŞ Abdülhamit GÜL - BAŞYAZI Dr. Emre AKBULUT - KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN İŞLEYİŞİNDE VE YARGILAMA USULÜNDE YAPILAN REFORM ÇALIŞMALARI Ömer YILMAZ - AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 2017 YILLIK RAPORUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Muammer TAHİROĞLU - İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ İDDİASI İLE YAPILAN BAŞVURULARDA AİHM’İN YETKİSİNİN İKİNCİLLİĞİ Nuri UZUN - SON DÖNEMDE AİHM’İN ÜLKEMİZLE İLGİLİ VERDİĞİ KABUL EDİLEMEZLİK KARARLARINDAN BAZILARI Ahmet Bayram AHMETOĞLU - SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE GİZLİ BELGELERİN YARGILAMADA KULLANILMASI BAĞLAMINDA REGNER/ÇEKYA KARARI Gül Pelin KAYA - DİSİPLİN YARGILAMALARI BAĞLAMINDA AİHM KARARLARINDA MASUMİYET KARİNESİ Gökhan DURSUN - ARMANİ DA SİLVA BİRLEŞİK KRALLIK KARARI VE KOLLUĞUN GÜÇ KULLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜMÜN ETKİLİ SORUŞTURULMASI İsra TORUN - ROJTV DANİMARKA KARARI: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI OLARAK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI Necip Başar ALŞAN - KARAPETYAN VD. ERMENİSTAN KARARI: DEVLET MEMURLARININ İFADE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARISINDAKİ DENGE Yusuf Emre KÖSE - MÜLKİYET HAKKINA GENEL BİR BAKIŞ Ahmet MOLLAMAHMUTOĞLU - YARGITAY’IN İŞÇİNİN ARA DİNLENMESİNE İLİŞKİN KARİNESİNE AİHM’İN YAKLAŞIMI Safiye Betül İPEKSÜMER - ANAYASA MAHKEMESİNİN KASITLI OLMAYAN ÖLÜM OLAYLARINDA ETKİN HUKUK YOLUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMI Selim DOĞANAY - AİHM ÖNÜNDEKİ TÜRKİYE ALEYHİNE BAŞVURU SAYISI AZALMA SEYRİNDE İbrahim Alper TABANOĞLU - AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ Osman TURAN - BM İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI Mehmet Ali TUNCEL - İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU (BDİHK) Tolga BAŞBOZKURT - İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ İNSAN HAKLARINA DAİR KAHİRE DEKLARASYONU VE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN GELİŞMELER Yakup YILDIRIM - İSLAMOFOBİ: ETKÎ ALANLARI VE ÇÖZÜM STRATEJİSİ