İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13
Nis
Selahattin DEMİRTAŞ / Türkiye
Diğer tutuklularla birlikte sosyal faaliyette bulunma talebinin gerekçesiz reddedilmesine ilişkin başvuru
13
Nis
Hasan GÜR / Türkiye
Kesinleşmiş yargı kararının icra edilememesi şikâyeti hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılmış usulüne uygun bir başvuru bulunmamasının iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeni sayılması
13
Nis
LAMBDAISTANBUL / Türkiye
Başvuran derneğin hukuki bir gerekçe bulunmaksızın bir arama işlemine tabi tutulmasının ve belgelerine el konulmasının Sözleşme’nin 8, 11 ve 14. Maddelerini ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuru
13
Nis
Seçgün ÖZTÜRK / Türkiye
Taşınmazın kamulaştırılmaması nedeniyle açılan tam yargı davası ile ilgili başvuru
13
Nis
Fatıma ŞAHİN / Türkiye
Taşınmazın kamulaştırılmaması nedeniyle açılan tam yargı davası ile ilgili başvuru
13
Nis
Şükrü YİĞİT / Türkiye
Taşınmazın kamulaştırılmaması nedeniyle açılan tam yargı davası ile ilgili başvuru