Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında İlk Çalışma Ziyareti 18-22 Haziran 2012 tarihlerinde Almanya’ya Gerçekleştirildi


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında ortaya konulan standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün geliştirilmesinin hedeflendiği “Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü” konulu proje kapsamında 18-22 Haziran 2012 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Almanya’ya yapılacak üç çalışma ziyaretinin ilki olan bu ziyaret ile ifade ve basın özgürlüğünün korunması bağlamında Alman yasal mevzuatı ve mevzuatın yargı makamları tarafından uygulanması noktasında tespitlerde bulunma imkânı elde edilmiştir.

Çalışma ziyaretine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Ziyaretin ilk iki günü, Almanya Adalet Bakanlığında görevli hâkimler ile karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur. Görüşmelerde Alman yasal mevzuatında ifade ve medya özgürlüğüne ilişkin maddeler ve bunların uygulanmasına dair somut örnekler üzerinde durulmuştur. Bunun yanında görüşmelerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Almanya hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğüne ilişkin olarak verilen kararların analizi yapımlıya çalışılmıştır.

Ziyaretin son günü ise, Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesinde terör örgütü üyeliği suçu ile ilgili olarak görülmekte olan bir duruşmaya katılım sağlanmış ve Mahkemenin basın sözcüsünden yargılama ile ilgili bilgiler alınmıştır.

Almanya’ya bir sonraki çalışma ziyaretinin Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←