ULUSLARARASI TEMEL İNSAN HAKLARI BELGELERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

I. Sözleşmeler

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü için tıklayınız...

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 1 Nolu Protokol

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Birinci Protokol’ede Tanınmış Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.Lu Protokol

İşkencenin ve Gayri İnsani Ya Da Küçültücü Ceza veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

İşkencenin Ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 Numaralı Ek Protokol

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 2 Numaralı Protokol

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü

Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi)

Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

II. Bildiriler

Avrupa konseyi bakanlar komitesinin”avrupa cezaevi kuralları” başlıklı (87) 3 no’lu tavsiye kararı

HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI, ETKİNLİĞİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA ÜYE DEVLETLERE YÖNELİK CM/REC(2010)12 SAYILI BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYE KARARI

III.Avrupa Konseyi İnsan Hakları Belgeleri

Avrupa Konseyi Statüsü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI BELGELERİ

Birleşmiş Milletler Antlaşması

I. Sözleşmeler

SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

MEDENİ VE SİYASİ HAKLARI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

Medeni ve Siyasi Hakları Uluslararası Sözleşmesi Ek Seçmeli Protokol

Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan,Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFİYE EDİLMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol

KADINLARIN SİYASAL HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili Seçmeli Protokol

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografis i ile İlgili İhtiyari Protokol

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmamaları Konusundaki Seçmeli Protokol

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME

TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME

II. BİLDİRİLER

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

KADINLARA KARŞI ŞİDDETİN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

GELİŞME HAKKINA DAİR BİLDİRİ

MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR

HERHANGİ BİR BİÇİMDE TUTULAN VEYA HAPSEDİLEN KİŞİLERİN KORUNMASI İÇİN PRENSİPLER BÜTÜNÜ

TUTUKLULARA UYGULANACAK MUAMELELER İÇİN TEMEL İLKELER

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ KÜÇÜKLERİN KORUNMASI İÇİN KURALLAR

HUKUK DIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER

KANUN ADAMLARININ ZOR VE SİLAH KULLANMALARINA DAİR TEMEL PRENSİPLER

ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

BM EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ’NİN 1503 NUMARALI KARARI

DİĞER İNSAN HAKLARI METİNLERİ

KOPENHAG KRİTERLERİ

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ(HELSİNKİ BELGESİ)

YENİ BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI

AVRUPA GÜVENLİK ŞARTI

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←