HUDOC
FAYDALI LİNKLER
GÖREVLERİMİZ

• Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurulardan, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve dış politikası ile bağlantılı olan bir kısım başvurular dışındaki başvurular hakkında, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge ve görüşlerini istemek, savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek.

• Anayasa Mahkemesi'ne yapılan Bireysel Başvurularda gerekli görülmesi halinde Bakanlık görüşünü Mahkemeye bildirmek.

• İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

• Dostane çözüm kurulu toplantılarını organize etmek ve dostane çözüm sürecini takip edip sonuçlandırmak.

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarının infazı ile ilgili gereken önlemleri almak, ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarını ilgili mercilere iletmek ve ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek.

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararların ve diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini sağlamak, bu kararları derlemek, arşivlemek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, kitap, makale ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak.

• İnsan hakları konusunda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←