Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Temsilcilerinin Adalet Bakanlığını Ziyareti

Avrupa Konseyi (AK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" çerçevesinde uzmanlar seviyesinde oluşturulan "Gayriresmi Çalışma Grubu" (Çalışma Grubu),  4. toplantısını 17 Aralık 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirmiştir.

Toplantıya, AK Genel Sekreteri Kıdemli Danışmanı Leyla Kayacık, Genel Sekreterlik Danışmanı Zena Elmahrouki, İfade ve Medya Özgürlüğü Koordinatörü Onur Andreotti, AİHM Kararlarının İcrası Dairesi Bölüm Başkanı Özgür Derman, Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow; Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler (UHDİGM) Genel Müdürü Dr. Harun Mert, UHDİGM İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Kozan, UHDİGM İnsan Hakları Daire Başkan Yrd. Yurdagül Keskin, Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ali Rıza Töngür, İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hakimleri Yakup Yıldırım ve Muhammet Bilal Dönmezbilek, uzman yardımcısı Yeşim Köleli ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından iletişim uzmanı Lütfi Güvener katılmışlardır.

Toplantıda, ifade özgürlüğüne ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanması, hakaret ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin meseleler, gazetecilerin özgürlüklerinden yoksun bırakılması, internet hukuku uygulamasına ilişkin konular müzakere edilmiştir. Ayrıca toplantıda, 2016 yılının ilk yarısında Ankara'da üst düzey katılımlı bir konferans düzenlenmesi, konferans neticesinde ortaya konulan verilerin, konu bazlı ve AİHM içtihatları ışığında hâkim ve savcılara eğitim programları kapsamında aktarılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Çalışma Grubuna, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı tarafından Ankara Hâkimevinde öğle yemeği verilmiştir.

Heyet, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna da bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 1. Daire Başkanı Halil Koç ile 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından kabul edilmiştir.

  

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←