Bakanlığımız ile Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Birlikte Oluşturulan "Gayriresmi Çalışma Grubu"Üçüncü Toplantısını Strasbourg'ta Gerçekleştirdi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjørn Jagland ile Adalet Bakanımız Sayın Kenan İpek'in insiyatifleri ile "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" çerçevesinde Türkiye'de insan hakları alanında farkındalık arttırarak standartların daha da geliştirilmesi ve bu kapsamda atılacak adımların tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Adalet Bakanlığı çalışanlarının katıldığı uzmanlar seviyesinde gayriresmi bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan çalışma grubu, üçüncü toplantısını 18 Kasım 2015 tarihinde Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde gerçekleştirmiştir.

Söz konusu toplantıya, AİHM Yazı İşleri Müdürlüğünden Bölüm Şefi Civan Turmangil ve Atilla Nalbant; Hukukçular, Mehveş Bingöllü Kılcı, Uğur Erdal ve Ali Bahadır; Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Dairesinden Bölüm Şefi Özgür Derman ve Hukukçu Alper Hakkı Yazıcı; Avrupa Konseyi Proje Koordinatörü Elena Jovanoska Brezoska ile Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Daire Başkan Yardımcısı Harun Çevik, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görevli Adalet Bakanlığı Müşaviri Mustafa Tayyip ÇİÇEK ve Tetkik Hakimi İbrahim Yusufoğlu katılmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←