"UHDGM İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından Kazakistan hakim adaylarına sunum yapılmıştır."

Kazakistan Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Akademisi ile Türkiye Adalet Akademisi arasındaki işbirliği kapsamında 11 Kasım 2015'de düzenlenen programa İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL ve Tetkik Hakimi Abdi SAĞLAM katılım sağlamıştır.

Anılan programda Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL tarafından Kazakistan hakim adaylarına yönelik olarak "AİHM ve İnsan Hakları" konulu sunum yapılmıştır.

Söz konusu sunumda  "AİHM'in yapısı ve İşleyişi", "AİHS ve Türkiye Uygulaması" alt başlıkları ele alınmış olup; bu konular ülkemizin AİHM'deki istatistikleri ışığında aktarılmıştır.

 Karşılıklı soru-cevap bölümünde hakim adayları ile Kazakistan ve Türkiye bağlamında insan haklarını koruyucu mekanizmalarına yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←