14-16 EYLÜL 2015 STRAZBURG ÇALIŞMA ZİYARETİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) ve Avrupa Konseyinde (AK), insan hakları reformları ve demokratikleşme süreci konusunda yapılan çalışmalar, Adalet Bakanlığı’nın insan hakları alanındaki projelerinde AK ile işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi, AİHM önündeki derdest dosyaların durumu ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 14-16 Eylül 2015 tarihlerinde Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyaretine, Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu üyesi Murat SEKMEN, İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimleri Öner AYDIN ve Yakup YILDIRIM ve Adalet Uzman Yardımcısı Yeşim KÖLELİ katılmıştır. AK Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görevli Adalet Müşavirleri M. Murat ÜLKÜ ve Mustafa Tayip ÇİÇEK de heyete eşlik etmişlerdir.

Ziyaret kapsamında, AİHM 2. Daire Başkanı Işıl KARAKAŞ, AİHM Grefyesi Eric FRİBERG ile bu göreve yeni seçilen ve 1 Aralık’ta görevine başlayacak olan Roderick LİDDELL, AK Genel Sekreterinin danışmanı Leyla KAYACIK ile görüşmelerde bulunulmuştur. Ayrıca AİHM 2. Daire Yazı İşleri Müdürü Stanley NAISMITH, AİHM 2. Daire Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Abel Chaves De CAMPOS ve AİHM’de görev yapan bölüm şefleri ve hukukçular ile yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. 

Yine, AK Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İŞCAN tarafından, Heyet onuruna 15 Eylül 2015 tarihinde çalışma yemeği verilmiştir. 

AK İnsan Hakları Komiserliği Ofis Direktörü Işıl GACHET ve AKPM Denetim Birimi Başkanı Caroline RAVAUD ile de görüşmeler yapılmıştır.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde; insan hakları reformları ve demokratikleşme süreci konusundaki kararlılığın vurgulanmasının yanında AK Genel Sekreterliğinin insan hakları alanında Adalet Bakanlığı ile işbirliği ve gerçekleştirilebilecek projelerin değerlendirilmesi, ülkemiz aleyhine AİHM önündeki derdest dosya sayısının azaltılması hususları müzakere edilmiş, İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun daha etkin ve verimli işleyişi açısından alınması gereken tedbirlere değinilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←