11-13 MART 2015 STRAZBURG ÇALIŞMA ZİYARETİ

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) ve Avrupa Konseyinde (AK), insan hakları reformları ve demokratikleşme süreci konusundaki kararlılığın vurgulanması, Adalet Bakanlığı’nın insan hakları alanındaki projelerinde AK ile işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi, AİHM önündeki derdest dosya sayımızın azaltılmasına yönelik projeler geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin artırılması amacıyla 11-13 Mart 2015 tarihlerinde Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyaretine, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Selahaddin MENTEŞ, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Harun MERT, Avrupa Birliği Genel MüdürüÖmer Serdar ATABEY, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali AÇIKGÜL ve İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik HâkimiAysun IŞIKkatılmıştır. AK Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde görevli Adalet Müşavirleri M.Murat ÜLKÜ, Harun SAĞLAM ve Mustafa TayipÇİÇEK de heyete eşlik etmişlerdir.

Ziyaret kapsamında, AİHM 2. Daire Başkanı Işıl KARAKAŞ, AK İnsan Hakları Komiseri Nils MUIZNIEKS,Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati PİRİ,AK AİHM Kararlarının İcrası Daire Başkanı Genevieve MAYER ve AK Genel Sekreteri ThorbjørnJAGLAND'ın danışmanı Leyla KAYACIK ile görüşmelerde bulunulmuştur.Ayrıca AK İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Philippe BOILLAT, AİHM Grefyesi Vekili Roderick LIDDELL,AİHM 2. Daire Yazı İşleri Müdürü Stanley NAISMITH, AİHM 2. Daire Yazı İşleri Müdür Yardımcısı AbelChaves De CAMPOS ve AİHM’de görev yapan hukukçular ve bölüm şefleri ile yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. 

Öte yandan, 10-12 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşen AK Bakanlar Komitesi AİHM Kararlarının İcrası Toplantılarına İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali AÇIKGÜL ve İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Selim DOĞANAY katılmışlar, toplantı kapsamında Ataman grup dosyaları tartışmalı olarak görüşülmüş, Hacı Ali AÇIKGÜL tarafından 10 Mart 2015 tarihinde bu kapsamda bir sunum yapılmıştır.

Yine, AK Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İŞCAN tarafından, Heyet onuruna 11 Şubat2015 Çarşamba günü Daimi Temsilcilik konutunda yemek verilmiştir. 

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde; insan hakları reformları ve demokratikleşme süreci konusundaki kararlılığın vurgulanmasının yanında AK Genel Sekreterliğinin insan hakları alanında Adalet Bakanlığı ile işbirliği ve gerçekleştirilebilecek projelerin değerlendirilmesi, hâkim ve savcıların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesibağlamında temel insan hakları ve AİHM içtihatları konusundaki farkındalığının artırılması için eğitim çalıştaylarıdüzenlenmesi, ülkemiz aleyhine AİHM önündeki derdest dosya sayısının azaltılması hususları müzakere edilmiş, İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun daha etkin ve verimli işleyişi açısından alınması gereken tedbirlere değinilmiş ve AİHM tarafından verilen kararların icra sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←