AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ THORBJORN JAGLAND VE BERABERİNDEKİ HEYETİN ÜLKEMİZİ ZİYARETLERİ

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjorn Jagland Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetine icabetle 6-7 Ocak 2015 tarihlerinde Ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve VII. Büyükelçiler Konferansı programı çerçevesinde bir konuşma yapmıştır.

Sayın Genel Sekreter ve beraberindeki heyet 7 Ocak 2015 tarihinde Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ tarafından makamında kabul edilmişlerdir. Konuk Genel Sekretere eşlik eden heyette Kabine Direktörü/Özel Kalem Müdürü Sayın Bjorn Berge, Basın Sözcüsü/İletişim Direktörü Sayın Daniel Höltgen, Danışman Sayın Leyla Kayacık yer almışlardır.

Görüşmede, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Boynukara, Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Harun Mert, İnsan Hakları Daire Başkan Yardımcısı Hacı Ali Açıkgül, Tetkik Hakimi Yücel Arslan ile Dışişleri Bakanlığı Heyeti olarak, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Erdoğan İşcan ve Avrupa Konseyi Daire Başkanı Feyza Barutçu da hazır bulunmuşlardır.

Yapılan görüşmede Sayın Bakanımız, öncelikle Sayın Genel Sekreterin yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı tebriklerini ifade ettikten sonra son dönemde Ülkemiz ile Avrupa Konseyi’nin ortaya koymuş olduğu yakın işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmiş, söz konusu işbirliğinin Ülkemizin son yıllarda insan hakları ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve Avrupa standartlarının da üstüne çıkarılması hususunda ortaya koyduğu gayrete ve gerçekleştirdiği reformlara hayati katkılar sunduğunu belirtmiştir. Yine, Sayın Bakanımız bu yakın işbirliğinin gelecekte de artarak devam edeceği yönündeki irade ve temennisini de iletmiştir.

Sayın Genel Sekreter de Türkiye ile yakın işbirliğinin önemine işaret etmiş, Ülkemizin son yıllarda yaptığı reformlara, özellikle de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun getirilmesi ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun kurulmasına vurgu yaparak Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi diğer ülkelere örnek gösterildiğine dikkat çekmiştir.

Sayın Genel Sekreter ayrıca, Ülkemizin Avrupa Konseyi bütçesine daha fazla katkıda bulunma kararlılığını takdirle karşıladığını belirtmiş, kaynakların artmasının Avrupa Konseyi faaliyetlerini çeşitlendireceğini ifade etmiştir.

Toplantı, işbirliği konularının görüşülmesi ve iyi niyet dilekleri ile sona ermiştir. 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←