Avrupa Konseyi'nin "Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Sorumlulukları Hakkında Üye Devletlere Yönelik CM/Rec (2010)12 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı" tercüme edilerek yayınlandı.


Avrupa Konseyi ile Bakanlığımız arasındaki ikili işbirliği sonucu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 17 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen 1098. Bakan Yardımcıları toplantısında kabul edilen '' Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Sorumlulukları Hakkında Üye Devletlere Yönelik CM/Rec(2010)12 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı'' , Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından  tercüme edilerek AİHM veritabanı HUDOC'ta Türkçe olarak yayınlanmıştır

Söz konusu çalışmaya aşağıda yer alan linkden ulaşılabilir:


 Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Sorumlulukları Hakkında Üye Devletlere Yönelik CM/Rec(2010)12 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı

 

 

 

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←