''Adil Yargılanma Hakkı Rehberi (Medeni Hukuk Yönü) Tercüme Edilerek Yayımlandı.

Avrupa Konseyi ile Bakanlığımız arasındaki ikili işbirliği sonucu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) tarafından hazırlanan 6. Madde Rehberi (Adil Yargılanma Hakkı-Medeni hukuk yönü) Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından tercüme edilerek AİHM ve Adalet Bakanlığı UHDGM İnsan Hakları Daire Başkanlığı web sayfalarında yayımlanmıştır.

 

Söz konusu çalışmaya aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilir:

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_TUR.pdf

 

Çalışmanın İngilizcesine http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf linkinden ulaşılabilir. ''

 

 

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←