I.İnsan Hakları Çalıştayı 22 - 24 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (UHDİGM) İnsan Hakları Daire Başkanlığınca organize edilen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi (AK), Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun katılımıyla, 22 - 24 Mayıs 2015 tarihlerinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde “I. İnsan Hakları Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda; AİHM'in yapısı ve işleyişi, Ülkemiz aleyhine yapılan başvurulara ilişkin savunmaların daha etkin hale getirilmesi, dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon süreçlerinin işletilmesi, AİHM önündeki derdest dosya sayımızın azaltılmasına yönelik bilgi alışverişinde bulunularak bahsi geçen konularda projeler geliştirilmesi, AİHM kararlarının icrası ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun işleyişi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru konuları hakkında sunumlar yapılmış ve katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

Çalıştaya Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş, UHDİGM Genel Müdürü Dr. Harun Mert, UHDİGM İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül; AİHM Türk Divizyonu şefleri Civan Turmangil ve Seçkin Erel ile hukukçular Alev Günyaktı, Hüseyin Hezer, Mehmet Şerif Yılmaz, Mehveş Bingöllü Kılcı, Sönmez Öztürk ve Ali Bahadır; AİHM Kararlarının İcrası Dairesi Divizyon Şefi Özgür Derman ile hukukçular Işık Batmaz Batmaz ve Alper Hakkı Yazıcı; Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Recep Kaplan ile başraportör ve raportörler; UHDİGM İnsan Hakları Daire Başkanlığı başkan yardımcıları, tetkik hâkimleri, uzman ve uzman yardımcıları ile İnsan Hakları Tazminat Komisyonu üyeleri katılmışlardır.

Antalya programı için tıklayınız.

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←