Bakanlığımız ile Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından birlikte oluşturulan "Gayriresmi Çalışma Grubu" ilk toplantısını Strasbourg'ta gerçekleştirdi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjørn Jagland ile Adalet Bakanımız Sayın Kenan İpek'in insiyatifleri ile "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" çerçevesinde Türkiye'de insan hakları alanında farkındalık arttırarak standartların daha da geliştirilmesi ve bu kapsamda atılacak adımların tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Adalet Bakanlığı çalışanlarının katıldığı uzmanlar seviyesinde gayriresmi bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu ilk toplantısını 11 Mayıs 2015 tarihinde Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde gerçekleştirmiştir.

Sözkonusu toplantıya, Avrupa Konseyinden Sayın Genel Sekreterin Başdanışmanı Leyla Kayacık; İnsan Hakları Politikaları ve İşbirliği Dairesi Başkanı Mikhail Lobov; AİHM Yazı İşleri Müdürlüğünden Bölüm Şefi Civan Turmangil ve Bölüm Şefi Atilla Nalbant; Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Dairesinden Bölüm Şefi Özgür Derman ve Danışman Işık Batmaz; Avrupa Konseyi Ankara Proje ofisinden Yücel Erduran ile Bakanlığımız Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül, Daire Başkan Yardımcısı Yurdagül Keskin, Kanunlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Murat Nas, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Kozan ve İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Yakup Yıldırım katılmışlardı.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←