Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından “Türkiye ile Denetim Sonrası Diyalog Süreci” konusunda Türkiye raportörü olarak görevlendirilen Fransız Senatör Josette Durrieu ile Denetim Komisyonu Sekreteri Sylvie Affholder 30 Nisan – 4 Mayıs 2015 tarihlerinde Ülkemizde temaslarda bulunmuşlardır.

Söz konusu ziyaret kapsamında, Sayın Durrieu ve Affholder, 04 Mayıs 2015 tarihinde Adalet Bakanımız Sayın Kenan İPEK tarafından da kabul edilmiştir.

Görüşmeye, AKPM Türkiye Delegasyonu Başkanı Ankara Milletvekili Reha DENEMEÇ, Bakanlığımız Müşteşar Yardımcısı Musa HEYBET, UHDİGM İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali AÇIKGÜL, UHDİGM İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Hüseyin GÖKTEPE, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Yasama Uzman Yardımcısı Arda OZANSOY katılmışlardır.

Görüşmede, Türkiye’nin Denetim Sonrası Diyalog Sürecine ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve Avrupa Konseyi Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ki görünümü, Suriyeli mültecilere ilişkin yapılan yardımların insan hakları boyutu ve insan hakları alanında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←