KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

 

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) uzman yardımcıları meslek içi eğitim programı kapsamında İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sisteminin genel tanıtımı, AİHM'in Türkiye ile ilgili kararları ve kararların icra süreci hakkında 6 – 10 Nisan 2015 tarihleri arasında eğitim programı düzenlenmiştir.

Programın açılış konuşması yapan İnsan Hakları Daire Başkanı Sayın Hacı Ali AÇIKGÜL, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuş olan Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine değinmiş ve insan hakları anlayışının Ülkemizdeki yerinin sağlamlaştırılması anlamındaki katkısını ifade etmiştir.

Söz konusu program kapsamında İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimleri; Selim DOĞANAY (işkence ve kötü muamele yasağı), Yasin BULUT (özgürlük ve güvenlik hakkı), Ahmet Metin GÖKLER (adil yargılanma hakkı), İbrahim YUSUFOĞLU (kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile özel ve aile hayatına saygı hakkı), Yakup YILDIRIM (ifade özgürlüğü hakkı), İbrahim Alper TABANOĞLU (düşünce, vicdan ve din özgürlüğü), Ahmet Müşerref YAKIŞIK (toplantı ve dernek kurma özgürlüğü), Abdi SAĞLAM (etkili başvuru hakkı ve ayrımcılık yasağı), Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN (mülkiyet hakkı ile eğitim ve serbest seçim hakkı) ve Yücel ARSLAN (AİHM kararlarının icrası) ile İnsan Hakları Uzmanı Ayça ONURAL (AİHM, AİHS ve Ek Protokoller hakkında genel bilgiler) ve Avukat Simay Fahriye BİÇKEN (yaşam hakkı) tarafından sunumlar yapılmıştır.

Saygıyla duyurulur…

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←