Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 4. Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen Etkili Soruşturma Projesi kapsamında Dördüncü Yuvarlak Masa Toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Başkanlığımız Daire Başkanı Selim DOĞANAY, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow’un yaptığı 4. Yuvarlak Masa Toplantısına, uzmanlar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ ve Eric SVANİDZE, Bakanlığımız temsilcilerinin yanı sıra Anayasa Mahkemesi Raportörleri, Danıştay tetkik hâkimleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişleri, Ankara Bölge İdare Mahkemesi temsilcileri, Ankara’da görev yapan Cumhuriyet Savcıları, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu yetkilileri katılım sağlamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından, Eric SVANİDZE ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Dr. İmran Kürşad AĞCA tarafından kötü muamele iddialarının etkili bir şekilde soruşturulmasında disiplin/idari çerçeve konusunda sunumlar yapılmıştır.

Sunumların ardından, katılımcılar konulara ve mesleki uzmanlıklarına göre iki ayrı çalışma grubuna ayrılmıştır. Bahse konu çalışma gruplarında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar örnekleri üzerinden tartışmalar yapılmış, katılımcılar uygulama ve mevzuata ilişkin görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Çalışma gruplarında elde edilen sonuçlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunumların ardından, kapanış konuşmaları ile 4. Yuvarlak Masa Toplantısı sona ermiştir.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←