Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 1. yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen Etkili Soruşturma Projesi kapsamında birinci Yuvarlak Masa Toplantısı 12-13 Temmuz 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Daire Başkanı Selim DOĞANAY, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Pınar BAŞPINAR’ın yaptığı Yuvarlak Masa Toplantısına, yerli uzman Prof Dr. İlhan ÜZÜLMEZ, yabancı uzman Eric SVANİDZE, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukukçusu Hüseyin HEZER, Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Anayasa Mahkemesi Raportörleri, Yargıtay tetkik hakimleri ve Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, Bölge Adliye Mahkemeleri üyeleri ile çeşitli illerde görevli Cumhuriyet Savcıları ve Sulh Ceza Hâkimlerinden 40 kişilik katılım sağlanmıştır.

Yuvarlak masa toplantısının ilk oturumunda açılış konuşmalarının ardından, yerli ve yabancı uzmanlar ile AİHM hukukçusu tarafından sunumlar yapılmıştır.

Sunumların ardından, katılımcılar konulara ve mesleki uzmanlıklarına göre üç ayrı çalışma grubuna ayrılmıştır. Bahse konu çalışma gruplarında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar örnekleri incelenerek tartışılmış, katılımcılar uygulama ve mevzuata ilişkin görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Çalışma gruplarında elde edilen sonuçlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunumların ardından, kapanış konuşmaları ile toplantı sona ermiştir.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←