Etkili Soruşturma Projesi Kapsamında Uluslararası Çalıştay Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi’nin (AK)işbirliği ile yürütülen Etkili Soruşturma Projesi kapsamında, 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde, Ankara Hâkimevi’nde “Kötü Muamele İddialarının Soruşturulmasındaki Güçlükler ve İlgili Paydaşların Sorumlulukları: Uluslararası ve Karşılaştırmalı Yaklaşım” konulu Uluslararası Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

İnsan Hakları Dairesi Başkanı Sn. Dr. Hacı Ali Açıkgül ile AK Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow’un açılış konuşmaları ile başlayan Çalıştay, AK Proje Koordinatörü Elena Jovanovska Brezoska ile Prof. Dr. Cumhur Şahin moderatörlüğünde, 5 farklı oturumda gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya, uluslararası uzman olarak; Birleşik Krallık’tan hukukçu ve Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu eski Başkan Yardımcı John Wadham, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kıdemli Hukukçusu ve eski Hırvatistan Savcısı Kresimir Kamber, eski Ukrayna Başsavcısı ve AK Uzmanı Vitaliy Kasko ve Adli Tıp Uzmanı ve Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) üyesi OliveraVulic katılmışlardır.

Ulusal uzman olarak ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Serdar Talas, Anayasa Mahkemesinden Raportör Hâkim Murat İlter Deveci, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Murat Öksüz ve Ankara Adli Tıp Grup Başkanı Uzm. Dr. Yusuf Tanrıkulu sunum yapmışlardır. Uluslararası Çalıştay’a Yargıtay; Danıştay; Hakimler ve Savcılar Kurulu; Adalet Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı; Kamu Denetçiliği Kurumu; Üniversiteler;Türkiye Barolar Birliği; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile farklı il adliyelerinde görev yapan hakim ve savcılardan oluşan çok sayıda davetli katılmıştır.

Çalıştay boyunca gerek ulusal gerekse uluslararası konuşmacılar, kolluk görevlileri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kötü muamele iddialarının İstanbul Protokolüne uygun bir şekilde delillendirilmesi ve etkili bir şekilde soruşturulması konusundaki AİHM standartları doğrultusunda, Türkiye ve diğer ülkelere ilişkin sorunlar ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar konusunda sunumlar yapmışlardır. Davetlilerin soru-cevap veya öneri sunumu şeklindeki aktif katılım sağladığı Uluslararası Çalıştay, 27 Ekim 2018 günü sona ermiştir.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←