AİHM, ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİYLE İLGİLİ BAŞVURULARI KABUL EDİLEMEZ BULDU.

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) bağımsız ve tarafsız olmadığı iddiasıyla yapılan başvurulara ilişkin olarak,  idare mahkemelerinde yeniden yargılama imkânı getiren düzenlemeyi dikkate alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), derdest başvurular hakkında kabul edilmezlik kararı verdi.

Bilindiği üzere AİHM, 17 Kasım 2015 tarihinde verdiği Tanışma/Türkiye (no.32219/05) kararı ve devamında verdiği benzer kararlar ile AYİM’in bağımsız ve tarafsız olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS)  6/1. maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti.

Bununla birlikte 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesiyle, Anayasa'nın 157. maddesinde yapılan ve 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen değişiklik ile  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmıştır.
21 Mart 2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 23. maddesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanuna eklenen Geçici 9 maddesi ile de; kaldırılan AYİM'in bağımsız ve tarafsız olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle AİHM'e yapılan başvurulardan derdest olanlara, üç ay içinde başvurmaları halinde Ankara idare mahkemeleri nezdinde yeniden yargılanma imkânı getirilmiştir.

Söz konusu Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte Bakanlığımız tarafından yapılan itirazlar sonucu AİHM’in emsal niteliğindeki Adnan Oğuz Baysal/Türkiye (no. 29698/11) kararı 14 Haziran 2018 tarihinde açıklanmıştır.  AİHM bu kararda, AYİM'in bağımsız ve tarafsız olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle yapılan başvurulara ilişkin olarak idare mahkemeleri nezdinde yeniden yargılanma talep etme hakkı getirilmesini, yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

Emsal niteliğindeki bu karar kapsamında 300'e yakın benzer nitelikteki derdest başvurunun da yakın bir zaman içerisinde AİHM tarafından düşürülmesi beklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. href="http://www.webportal.adalet.gov.tr"> →WebPortal←