AİHM KARARLARININ İCRASINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin insan hakları gündemli toplantısı (DH) 18 – 20 Eylül 2018 tarihlerinde Strazburg’ta gerçekleştirildi

Toplantıda ülkemizle ilgili olarak AİHM’in ifade özgürlüğüne ilişkin verdiği kararların grup olarak incelendiği Incal grubu dosyaları tartışmalı olarak ele alındı.

Bakanlığımız tarafından daha önce sunulan bilgiler ve tartışma sırasında dile getirilen hususları gözönünde bulunduran Bakanlar Komitesi, 117 dosyanın icra sürecinin kapatılmasına karar verdi.

AİHM kararlarının icra süreci Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin üç ayda bir düzenli tertip edilen insan hakları gündemli toplantılarda düzenli olarak ele alınmaktadır.

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←