“İslamofobi: Bir İnsan Hakkı İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü” Konulu Uluslararası Seminer İstanbul’da Yapıldı.

Ülkemizin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) işbirliği ile "İSLAMOFOBİ: BİR İNSAN HAKKI İHLALİ VE IRKÇILIĞIN ÇAĞDAŞ GÖRÜNÜMÜ” konulu uluslararası seminer 17-18 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Seminere komisyon üyelerinin yanısıra, İİT üyesi 34 ülkeden çok sayıda temsilci ve akademisyen iştirak etmiştir.

Seminerin açılış konuşmaları BDİHK Başkanı Sayın Dr. Rashid bin Hamed Al BALUSHI, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Temsilcisi Sayın Adam ABDELMOULA, İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Sayın Esra ALBAYRAK, İİT Genel Sekreteri adına İİT Hukuk İşleri Direktörü Sayın Hassan Ali HASSAN ve Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL tarafından yapılmıştır.

Seminerde daha sonra BM Irkçılıkla Mücadele Eski Özel Raportörü Sayın Doudou DIENE, BM Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Sayın Ahmed SHAHEED, Uluslararası İslamofobi ve Aşırıcılıkla Mücadele Uzmanı Sayın Munir AKRAM, AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Sayın Doç. Dr. Bülent ŞENAY, İslamofobi Uzmanı Sayın Doç. Dr. Ergin ERGÜL, Avrupa Parlamentosu Irkçılık Karşıtı ve Çeşitlilik Grubu Koordinatörü Sayın Alfiaz VAIYA ve BDİHK üyeleri sunum yapmışlardır.

Seminerin ilk günü BDİHK üyeleri ile üye ülke temsilcilerinin konuya ilişkin tartışmalarıyla devam etmiştir. İkinci gün sonuç belgesinin kabulü ve basın açıklaması ile seminer sona ermiştir.

Seminerin sonucunda İstanbul Deklarasyonu yayınlanmıştır.


Sonuç bildirgesi Türkçe metni için tıklayın

Sonuç bildirgesi İngilizce metni için tıklayın


 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←