Avrupa Konseyi Heyetinin Ziyareti.

Avrupa Konseyi (AK) ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılımıyla ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" çerçevesinde uzmanlar seviyesinde oluşturulan "Gayri Resmi Çalışma Grubu" kapsamında Avrupa Konseyinden bir Heyet 4-5 Ekim 2018 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret etmiştir.

Toplantıya, Bakanlığımız Bakan Yardımcısı Hilmi BİLGİN Başkanlığında İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL ile Bakanlığımızın ilgili birimlerinin temsilcileri; Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ,Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri, Yargıtay üyeleri ve Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkan ve üyeleri katılmışlardır.

AK heyetinde ise, AK İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos, Adalet ve Hukuki İşbirliği Dairesi Başkanı Hanne Juncher, AİHM Kararların İcrası Bölüm Başkanı Clare Ovey ve AİHM Türk Divizyon Şefi Atilla Nalbant katılım sağlamışlardır.

Toplantılar sırasında güncel gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve AK ile işbirliğinin artarak devam etmesi konusuna vurgu yapılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından güncellenen Yargı Reformu Stratejisi kapsamında sunum yapılmış ve AK yetkililerinin katkıları alınmıştır.

Avrupa Konseyinin açıklaması için tıklayınız

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←