Etkili Soruşturma Projesi kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen Etkili Soruşturma Projesi kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı 24-28 Eylül 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Programa Bakanlığımız, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, bölge adliye mahkemesi ve çeşitli ilk derece mahkemelerinden proje kapsamında eğitici olarak seçilen 22 Hakim ve Cumhuriyet savcısı katılım sağlamıştır.

Program; Başkanlığımız Daire Başkanı Selim Doğanay ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow’un açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Program süresince, uluslararası uzman Ivana Roagna ile diğer uzmanlar Dr. Abdulkadir Yıldız ve Tuğçe Duygu Köksal sunum yapmışlardır. Gruplara ayrılan eğiticiler Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar örneklerini inceleyerek tartışmış, sunumlar yapmış ve kurgusal dava çalışmasına katılmışlardır.

Program yapılan değerlendirmelerin ardından, kapanış konuşmaları ve sertifika töreni ile sona ermiştir.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←