Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen Etkili Soruşturma Projesi kapsamında İkinci Yuvarlak Masa Toplantısı 20 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Başkanlığımız Daire Başkanı Selim DOĞANAY, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Ulusal Proje Yöneticisi Özlem Demirel Cook’un yaptığı Yuvarlak Masa Toplantısına, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ, yabancı uzman Eric SVANİDZE, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu temsilcileri, Anayasa Mahkemesi Raportörleri, Yargıtay tetkik hâkimi ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, İstanbul’da görevli Cumhuriyet Savcıları ve Hâkimler ile İstanbul’daki çeşitli hastaneler ile Ceza İnfaz Kurumlarında görevli doktorlar katılım sağlamıştır.

Yuvarlak masa toplantısının ilk oturumunda açılış konuşmalarının ardından, yabancı uzman Eric SVANİDZE ile Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uz. Dr Ömer H. A. MÜSLÜMANOĞLU tarafından kötü muamele iddialarının raporlanması konulu sunumlar yapılmıştır.

Sunumların ardından, katılımcılar konulara ve mesleki uzmanlıklarına göre iki ayrı çalışma grubuna ayrılmıştır. Bahse konu çalışma gruplarında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar örnekleri üzerinden tartışmalar yapılmış, katılımcılar uygulama ve mevzuata ilişkin görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Çalışma gruplarında elde edilen sonuçlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunumların ardından, kapanış konuşmaları ile toplantı sona ermiştir.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←