Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) İlişkin Yeniden Yargılanma İmkanı Getiren Düzenlemeyi Dikkate Alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 104 Başvuruda Daha Kabul Edilmezlik Kararı Verdi.

21 Mart 2018 tarih ve 7103 sayılı Kanunun 23. maddesiyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanuna eklenen geçici 9 maddesi ile; 2017 Anayasa değişikliğiyle kaldırılan AYİM'in bağımsız ve tarafsızlığına ilişkin AİHM'e yapılan başvurulardan derdest olanlara Ankara İdare Mahkemelerinde yeniden yargılanma imkanı getirilmişti.

Söz konusu Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte Bakanlığımız tarafından yapılan itirazlar sonucu AİHM emsal niteliğindeki Adnan Oğuz Baysal/Türkiye (no. 29698/11, 14 Haziran 2018) ve 16 Ekim 2018 tarihinde Ceyran v Türkiye ( Başvuru no. 41886/05) ve diğer 72 başvuru ile ilgili verdiği kararlarda AYİM'in bağımsız ve tarafsız olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle yapılan başvurulara ilişkin olarak Ankara İdare Mahkemelerinde yeniden yargılanma talep etme hakkı getirilmesini yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve başvuruları iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmişti.

AİHM bu defa emsal niteliğindeki Adnan Oğuz Baysal/Türkiye kararı kapsamında, 6 Kasım 2018 tarihinde benzer nitelikteki Murat Demir v Türkiye ( Başvuru no. 41886/05) ve diğer 103 başvuruyu daha iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

Başvuranlar söz konusu kararlar kapsamında üç ay içinde Ankara İdare Mahkemelerinden yargılamanın yenilenmesini isteyebilirler.

Kararın Türkçe ve İngilizce metni ile başvuranlar listesine aşağıdaki linklerden erişilebilir.


Karar Metni ve Başvuranlar Listesi (Türkçe)

Karar Metni ve Başvuranlar Listesi (İngilizce)

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←