AİHM BİNLERCE BAŞVURUYU REDDETTİ.

15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışması sonrasında, Anayasamıza ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları, öğrenciler, emekli personel ve bir kısım tüzel kişiler hakkında önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda gerek doğrudan KHK'lar ile alınan tedbirler aleyhine, gerekse de diğer iddialarla AİHM'e muhtelif başvurular yapılmıştı. Bunun sonucu olarak AİHM’de ülkemiz aleyhine derdest başvuru sayısı 15 Temmuzdan sonra 31 Ekim 2016 itibariyle 7.600 iken, 31/05/2017 tarihinde 24.600'e kadar yükselmişti.

685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulması ve görevine başlamasıyla Bakanlığımız tarafından yapılan itirazlar sonucu AİHM emsal niteliğindeki Köksal/Türkiye kararıyla, Komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir. Emsal niteliğindeki bu karar kapsamında binlerce başvuru reddedilmiştir.

Bu kapsamda Ülkemiz aleyhine başvuru sayısı 30/06/2017 tarihi itibariyle 12.000'e düşmüştü. Daha sonra 30 Ağustos 2017 tarihi itibariyle tekrar 19.000 seviyelerine çıkan başvuru sayısı, AİHM tarafından 13 Kasım 2016 tarihinde açıklanan istatistiklere göre, 31/10/2017 tarihi itibariyle 8.300'e düşmüştür.

Sonuç olarak 15 Temmuzdan sonra yaklaşık 25.000 başvurunun AİHM tarafından reddedildiği anlaşılmaktadır. Buna ilişkin kesin rakamlar, yılsonunda yayınlanacak olan yıllık raporda yer alacaktır. Ülkemiz aleyhine yapılan başvuru sayısının önümüzdeki dönemde daha da düşmesi beklenmektedir.

Başvuru sayısının düşmesinde uluslar arası yükümlülüklerimizle uyumlu olarak olağanüstü hal döneminde yapılan hukuk reformları ile Bakanlığımızca AİHM'e yapılan bilgilendirmelerin etkili olduğu değerlendirilmektedir.

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←