Avrupa Konseyi Heyetinin Çalışma Ziyareti

Avrupa Konseyi (AK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılımıyla ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" çerçevesinde uzmanlar seviyesinde oluşturulan "Gayriresmi Çalışma Grubu" kapsamında Avrupa Konseyinden bir Heyet 7 Eylül tarihinde Bakanlığımıza  çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

Heyet 8 Eylül 2017 Cuma günü de, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu ziyaret etmiştir.

Toplantıya, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Mustafa EROL başkanlığında ilgili birimlerin temsilcileri ile AK İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos, AK Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü Leyla KAYACIK ve beraberlerindeki heyet katılmıştır.

Toplantılar sırasında "ifade özgürlüğü ve terörle mücadele" konuları ele alınmış, ayrıca güncel gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuş ve AK ile işbirliğinin artarak devam etmesi konusuna vurgu yapılmıştır.

Toplantılar sırasında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay temsilcileri de Yüksek Mahkemelerin içtihatlarına ilişkin sunumlar yapmışlardır.

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←