ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL, AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ THORBJORN JAGLAND İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ele alındı.Yargılamalara ilişkin konuların da gündeme geldiği görüşmede Bakan Gül, Türkiye'nin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğunu, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin hukukun üstünlüğünü esas alarak dosyada mevcut delillere göre karar verdiğini belirtti.

Abdulhamit Gül, cumhuriyet savcılarının, soruşturmaları bağımsız ve tarafsız şekilde yürüttüğünü vurguladı. Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösterenlere yönelik bir ön yargı bulunmadığına dikkati çeken Gül, suç işlendiğine yönelik makul şüphe bulunduğunda, devletin pozitif yükümlülüğü kapsamında hiç kimsenin ya da meslek mensubunun soruşturmadan muaf tutulamayacağını kaydetti. Görüşmede, gündeme gelen kişilerle ilgili olarak yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede soruşturmanın tamamlandığına dikkati çeken Gül, davanın açıldığını, 25 Ekim tarihinde de duruşmanın yapılacağını, mahkemeler tarafından verilecek kararlara herkesin saygı duyması gerektiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklamaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında suç işlendiğine yönelik "makul şüphe" kriteri arandığını hatırlatarak, buna karşılık Türk yargısı mevzuatında tutuklamaya ilişkin standartların daha yüksek olduğunu, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller" bulunması gerekliliğinin arandığını söyledi. Gül, söz konusu davada da aynı kriterlerin arandığını ifade etti. Bakan Gül ile Jangland arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca, Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında sürdürülen mevcut iş birliği ve diyaloğun daha da arttırılması yönündeki temenniler de dile getirildi.

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←