Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu’na katılım sağlanmıştır

Birleşmiş Milletler “İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu” nun (Forum) altıncısı, “Etkili Başvuruya Erişimin Hayata Geçirilmesi” teması altında 27-29 Kasım 2017 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenmiştir.

Forumda, devletler ile özel sektörün iş dünyasında insan haklarının korunması ve ilerletilmesi alanındaki yükümlülükleri ile konuya ilişkin kılavuz ilkelerin uygulamaya konulması bağlamında, “Ulusal Eylem Planı” hazırlanması süreci ele alınmıştır. Foruma, Bakanlığımızı temsilen Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Erol başkanlığında, Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Acar, Cenevre Adalet Müşaviri Dr. Ahmet Ulutaş ve İnsan Hakları Dairesi Tetkik Hâkimi Yusuf Emre Köse’den oluşan heyet ile katılım sağlanmıştır.

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←