AİHM, İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONUNUN YENİ GÖREV ALANIYLA İLGİLİ BAŞVURULARI
KABULEDİLEMEZ BULDU

İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun ("Tazminat Komisyonu") yetkisinin genişletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 9 Mart 2016 tarihli ve 29648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı ile halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM") önünde derdest bulunan bir takım mülkiyet uyuşmazlıkları ile ceza infaz kurumlarında uygulanan bazı disiplin yaptırımları ve bu kurumlara alınmayan mektup ve benzeri iletiler nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin bazı uyuşmazlıklar Tazminat Komisyonunun yetkisine dahil edilmişti.

AİHM, Bakanlar Kurulu kararı sonrasında bu yeni yetki alanlarıyla ilgili olmak üzere, 14 ve 30 Haziran 2016 tarihlerinde beş farklı kabuledilmezlik kararı vermiştir. Bunlar;

1- Orman sınırı içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapunun iptal edilmesi üzerine mülkiyet hakkının  ihlal edildiği iddiasına ilişkin Savaşçın ve Diğerleri/Türkiye (15661/07);

2- Orman sınırı içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapuya şerh konulması üzerine mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Alemdar ve Diğerleri/Türkiye (9944/06);

3- İmar planında taşınmazın kamu alanına ayrıldığı (hukuki el atma) gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Paksoy ve Diğerleri/Türkiye (19474/10);

4- Cezaevinde uygulanan disiplin yaptırımı nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkının  ihlal edildiği iddiasına ilişkin Çetin/Türkiye (47768/09);

5- Cezaevinde sakıncalı olduğu gerekçesiyle mektubun tutukluya iletilmemesi üzerine özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Sayan/Türkiye (49460/11) kararlarıdır.

Söz konusu öncü (leading) kabuledilmezlik kararları ışığında AİHM önündeki derdest bulunan 1000'den fazla dosyanın Tazminat Komisyonuna başvurulmak üzere reddedilmesi beklenmektedir.

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←