İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun Görev Alanı Genişletildi

 

Bakanlar Kurulu tarafından “6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması, 25 Ocak 2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 9 Mart 2016 tarihli ve 29648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6384 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında korunan haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik içtihatları doğrultusunda Ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararları dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca teklif edilecek diğer ihlal alanları bakımından da Bakanlar Kurulu kararıyla Komisyonun görev alanının genişletilebileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu kararı ile halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde derdest bulunan bir takım mülkiyet uyuşmazlıkları ile ceza infaz kurumlarında uygulanan bazı disiplin yaptırımları ve bu kurumlara alınmayan mektup ve benzeri iletiler nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin bazı uyuşmazlıklar hakkında İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna yetki verilmiştir.

Bahsedilen başvuruların Komisyonun yetkisine girebilmesi için, 23 Mart 2013 tarihinden önce AİHM'e başvurulmuş olması gerekmektedir.

Bilindiği gibi 6384 sayılı Kanun ile uzun yargılama ve mahkeme kararlarının yerine getirilmemesine ilişkin başvurular İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun yetkisine verilmişti. 10 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kamulaştırma Kanununun uygulanması ve ceza infaz kurumlarında ortaya çıkan bazı uyuşmazlık alanları Tazminat Komisyonunun yetkisine verilmişti. Bu kapsamda AİHM tarafından bugüne kadar 7000’in üzerinde başvuruda kabul edilemezlik kararı verilerek başvuru dosyaları Tazminat Komisyonuna gönderilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız

  

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←