Gayriresmi Çalışma Grubunun 7. Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Konseyi (AK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılımıyla ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" çerçevesinde uzmanlar seviyesinde oluşturulan "Gayriresmi Çalışma Grubu" (Çalışma Grubu), 7. toplantısını 13 Haziran 2016 tarihinde Strazburg'da gerçekleştirmiştir.

Toplantıya, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Selahaddin MENTEŞ başkanlığında Kanunlar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri ile AK Genel Sekreteri Danışmanı Leyla KAYACIK, Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Dairesi, Venedik Komisyonu, İnsan Hakları Politikası ve İşbirliği Bölümü, İnsan Hakları Ulusal Uygulama Bölümü, Medya ve İnternet Yönetimi temsilcileri katılmışlardır. Toplantıya AK Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İŞCAN da iştirak etmiştir.

Heyet öğleden sonra ise, AİHM Türk Divizyon Şefleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuştur.

Heyet, 14 Haziran 2016 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland tarafından kabul edilmiştir. Kabulde, Çalışma Grubunun faaliyetlerinden dolayı memnuniyet dile getirilmiş ve karşılıklı işbirliğinin artarak devam etmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Büyükelçi Erdoğan İşcan tarafından Heyet onuruna 13 Haziran 2016 tarihinde iftar yemeği verilmiştir.

Çalışma Grubu bir sonraki toplantısını Eylül ayında gerçekleştirecektir.

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←