AİHM Kararlarının İcrası Süreciyle İlgili TBMM İnsan Hakları Komisyonuna Sunum Yapılmıştır

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ülkemiz hakkında verdiği kararların icrasının izlenmesine yönelik olarak bir mekanizma oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin katılımıyla 2 Haziran 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahaddin MENTEŞ, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Dr. Harun MERT, İnsan Hakları Daire Başkanı Sayın Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, Tetkik Hâkimleri Yasin BULUT, Abdi SAĞLAM, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu (Komisyon) üyesi Alpay GENCER ile Dışişleri Bakanlığını temsilen Meltem AKSEN katılmıştır.

Söz konusu toplantıda, Müsteşar Yardımcısı Sayın Selahaddin MENTEŞ tarafından Bakanlığımızın AİHM savunma ve kararlarının icra süreci kapsamındaki görevlerine ilişkin genel bilgilendirme yapılmıştır.

İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL tarafından yapılan sunumda, AİHM’in Türkiye hakkında verdiği kararlara ilişkin ayrıntılı istatistiki veriler ile hâlihazırda icra edilmek üzere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde bekleyen dosyalar hakkında bilgiler verilmiş, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Yine insan hakları alanında farkındalığı arttırmaya yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri ve projeler gibi çalışmalar ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan Gayriresmi Çalışma Grubunun faaliyetleri hakkında bilgi sunulmuştur.

Komisyon üyesi Alpay GENCER tarafından yapılan sunumda, Tazminat Komisyonunun yetkisinin genişletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı açıklanarak AİHM önünde bekleyen dosya sayısının azaltılması yönünde muhtemel etkilerine değinilmiştir.

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←