Gayriresmi Çalışma Grubunun 5. Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Konseyi (AK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılımıyla ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı" çerçevesinde uzmanlar seviyesinde oluşturulan "Gayriresmi Çalışma Grubu" (Çalışma Grubu), 5. toplantısını 8-9 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirmiştir.

Toplantıya; Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş, Genel Müdürümüz Dr. Harun Mert ile Yargıtay, Danıştay, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve İnsan Hakları Daire Başkanlığı temsilcileri katılmışlardır. AK tarafından ise toplantıya; AİHM Türk Divizyon Şefleri Atilla Nalbant ve Seçkin Erel ile AK İfade ve Medya Özgürlüğü Koordinatörü Onur Andreotti, AİHM Kararlarının İcrası Dairesi Bölüm Başkanı Özgür Derman ile AK Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow iştirak etmişlerdir.

Yuvarlak masa toplantısının 8 Şubat tarihinde Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığında yapılan oturumunda "Yaşam Hakkı ve Kötü Muamele Yasağı Bağlamında Etkili Soruşturma" konusu ele alınmıştır. Seçkin Erel, Özgür Derman ve İnsan Hakları Daire Başkan Yardımcısı Selahattin Doğan tarafından gerçekleştirilen sunumlardan sonra, katılımcılar tarafından değerlendirmelerde bulunulmuştur.

İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül başkanlığında yapılan 9 Şubat tarihli oturumun ilk bölümünde, "İfade ve Basın Özgürlüğü" konusu ele alınmış, Atilla Nalbant ve Onur Andreotti tarafından sunum gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüz Dr. Harun Mert başkanlığında gerçekleştirilen ikinci bölümde ise, yuvarlak masa toplantısının genel değerlendirmesi yapılmış; ayrıca 2016 yılı Mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirilmesi öngörülen üst düzey katılımlı konferansın hazırlık çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

  

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←