Page 2 - dergi
P. 2

SUNUŞ ............................................................................................................................................03
                           BAŞYAZI .......................................................................................................................................04
                           AİHM KARARLARI - TEMATİK İNCELEMELER
                           AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ SİSTEMİNİN REFORMU ÇALIŞMALARI
                           KAPSAMINDA KOPENHAG YÜKSEK DÜZEYLİ KONFERANSI YAPILDI ..........................06
                           KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA İNSAN HAKLARI
       İnsan Hakları              MAHKEMESİ’NİN İŞLEYİŞİNDE VE YARGILAMA USULÜNDE YAPILAN
                           REFORM ÇALIŞMALARI .............................................................................................................08
                           Dr. Emre Akbulut
                           AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
                           2017 YILLIK RAPORUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ .....................................................12
         2018 • SAYI 01            Ömer Yılmaz
                           İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ İDDİASI İLE
                           YAPILAN BAŞVURULARDA AİHM’İN YETKİSİNİN İKİNCİLLİĞİ .....................................14
           Sahibi              Muammer Tahiroğlu
     İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Adına   SON DÖNEMDE AİHM’İN ÜLKEMİZLE İLGİLİ VERDİĞİ
                           KABUL EDİLEMEZLİK KARARLARINDAN BAZILARI .........................................................16
        Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL         Nuri Uzun
          Başkan              SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ VE GİZLİ BELGELERİN YARGILAMADA
                           KULLANILMASI BAĞLAMINDA REGNER/ÇEKYA KARARI ................................................20
                           Ahmet Bayram Ahmetoğlu
         Yayın Kurulu
                           DİSİPLİN YARGILAMALARI BAĞLAMINDA
                           AİHM KARARLARINDA MASUMİYET KARİNESİ .................................................................22
                           Gül Pelin Kaya
          Başkan
                           ARMANİ DA SİLVA BİRLEŞİK KRALLIK KARARI VE KOLLUĞUN
          Nuri UZUN             GÜÇ KULLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜMÜN
         Daire Başkanı            ETKİLİ SORUŞTURULMASI .......................................................................................................25
                           Gökhan Dursun
                           ROJ TV DANİMARKA KARARI:
           Üyeler              BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI OLARAK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ...........28
                           İsra Torun Uzun
       İbrahim Alper TABANOĞLU
                           KARAPETYAN VD. ERMENİSTAN KARARI: DEVLET MEMURLARININ
         Tetkik Hakimi            İFADE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARISINDAKİ DENGE ......30
                           Necip Başar Alşan
      Muhammet Taha BÜYÜKTAVŞAN
                           MÜLKİYET HAKKINA GENEL BİR BAKIŞ ...............................................................................32
         Tetkik Hakimi            Yusuf Emre Köse
                           YARGITAY’IN İŞÇİNİN ARA DİNLENMESİNE İLİŞKİN
         Ömer YILMAZ             KARİNESİNE AİHM’İN YAKLAŞIMI ..........................................................................................35
         Tetkik Hakimi            Ahmet Mollamahmutoğlu
                           ANAYASA MAHKEMESİNİN KASITLI OLMAYAN ÖLÜM OLAYLARINDA
        Necip Başar ALŞAN           ETKİN HUKUK YOLUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMI ................................37
                           Safiye Betül İpeksümer
         Tetkik Hakimi
                           AİHM ÖNÜNDEKİ TÜRKİYE ALEYHİNE BAŞVURU SAYISI AZALMA SEYRİNDE .........40
         Burcu TAŞYAPAN            Selim Doğanay
         Tetkik Hakimi            ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR
                           AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ ...................................................................41
                           İbrahim Alper Tabanoğlu
         Yönetim Merkezi
                           BM İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI ................................................................................42
      Milli Müdafaa Cad. No: 22 Adalet      Osman Turan
       Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar      İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAĞIMSIZ DAİMİ
                           İNSAN HAKLARI KOMİSYONU (BDİHK) .................................................................................48
         Kızılay/ANKARA            Mehmet Ali Tuncel
        T: 0 (312) 414 80 61         İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATININ İNSAN HAKLARINA DAİR
        F: 0 (312) 219 45 28         KAHİRE DEKLARASYONU VE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN GELİŞMELER .................50
                           Tolga Başbozkurt
       e-mail: inhak@adalet.gov.tr
                           İSLAMOFOBİ: ETKİ ALANLARI VE ÇÖZÜM STRATEJİSİ ....................................................51
       www.inhak.adalet.gov.tr         Yakup Yıldırım
                           ÇALIŞMA ZİYARETLERİ VE FAALİYETLER
          Yayın Türü             İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI
                           KOMİSYONUNUN 13. OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI ........................................................54
        4 aylık, yerel, süreli
                           ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KURUMLARI NEZDİNDE
                           FARKINDALIKLARIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA BM
           Baskı              CENEVRE OFİSİNE VE AİHM’E ÇALIŞMA ZİYARETLERİ DÜZENLENDİ .........................55
           .........            AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE STAJ PROGRAMI .........................................56
                           KÖTÜ MUAMELE İDDİALARININ ETKİLİ SORUŞTURULMASI VE
                           CEZASIZLIKLA MÜCADELENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ...............................................57
        Basım Yeri: ANKARA
                           İNHAK’DAN HABERLER
        Basım Tarihi: .........
                           ..........................................................................................................................................................58

       İnsan Hakları
   1   2   3   4   5   6   7